Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében

Adatvédelmi rendelkezések

1. Adatvédelem

1.1. Adatvédelmi nyilatkozat

A Webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges regisztráció során az Vina Fashion Kft (1158 Budapest, Drégelyvár utca 29. 3 lépcsőház. 1 em. 4. (továbbiakban: Adatkezelő) a következő, a felhasználók azonosításához szükséges adatokat rögzíti a felhasználókról: a megrendelő felhasználói neve, jelszava, elektronikus levelezési címe, neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az Adatkezelő a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, a megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

A regisztráció során történő adatszolgáltatás önkéntes. A regisztrációval a megrendelő önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az önként megadott személyes adatait az Adatkezelő kizárólag az azok megadásakor megjelölt célokra, a Megrendelő által engedélyezett ideig kezelje, mint adatkezelő, a Felhasználó önkéntes és tájékozott hozzájárulása alapján. A Felhasználónak bármikor jogában áll az adatok helyesbítését, módosítását vagy törlését vagy zárolását kérni, valamint tiltakozhat az adatkezelés folytatása ellen. Az adatai kezelésének módjáról bármikor felvilágosítást kaphat az Adatkezelő címére küldött megkeresést követő 15 napon belül, illetve ugyanezen a címen gyakorolhatja a fent felsorolt jogait. Amennyiben a Felhasználó személyes adatokhoz fűződő jogát megsértenék, jogában áll a jogsértést megvalósítóval szemben bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő a felhasználók személyes adatait, azok kezelése céljából nem adja tovább harmadik személyek számára, de adatfeldolgozás elvégzéséhez bármikor alkalmazhat alvállalkozót.

A felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatokat (pl.: e-mail címeket) az Adatkezelő kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat a felhasználó előzetes engedélye nélkül –a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

Az Adatkezelő az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVII. törvény betartásával, kizárólag a szükséges mértékben, saját marketing, reklám tevékenysége céljából nyilvántartja, kezeli és felhasználja, információt, hírlevelet és kiadványokat továbbít a megadott elérhetőségekre. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes adatkezeléshez való, regisztráció során megadott hozzájáruló nyilatkozata.

1.2. Személyes adatok módosítása
A megadott személyes adatait a felhasználó a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.

2. Sütik és Böngészési adatok

2.1. A sütik (cookies) kis méretű, szöveges információ, szöveges adat formában, amelyeket a szerver küld, és a Webáruházat látogató felhasználó oldalán kerülnek mentésre (pl. a számítógép, laptop merevlemezén vagy az okostelefon memóriakártyáján - annak a függvényében, hogy a Webáruház felhasználója milyen eszközt használ).

Az Adatkezelő feldolgozhatja a sütikben foglalt adatokat a Felhasználó Webáruház honlapjának használata közben, a következő célokból:

2.2.1. a Szolgáltatás Igénybevevőinek azonosítása, mint a Webáruházba bejelentkezett Felhasználók és annak feltüntetése, hogy be vannak jelentkezve;

2.2.2. a megrendelés céljából kosárba tett termékek megjegyzése

2.2.3. a kitöltött megrendelőlapokban, kérdőívekben vagy a Webáruházba való bejelentkezés során megadott adatok megjegyzése;

2.2.4. a Webáruház oldalának a tartalmának a Felhasználó személyes preferenciáihoz igazítása (pl. a színekkel, a betűmérettel, az oldal elrendezésével kapcsolatban), valamint a Webáruház használatának optimalizálása;

2.2.5. a Webáruház használatának módját bemutató, névtelen statisztikák készítése.

2.3. Általában a piacon elérhető internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja a sütik mentését. Mindenkinek lehetősége van sütik mentésére, használati feltételeket meghatározni saját internetes böngésző beállítása segítségével. Ez azt jelenti, hogy lehetséges pl. részben korlátozni (pl. ideiglenesen) vagy teljesen kikapcsolni a sütik mentését - az utóbbi esetben azonban ez hatással lehet a Webáruház egyes funkcióira (pl. ellehetetlenítheti a megrendelés útvonalának a végigjárását a megrendelőlapon keresztül amiatt, hogy a kosárba tett Termékek nem kerülnek megjegyzésre a megrendelés következő lépései közben).

2.4. Az internetes böngésző beállításai lényegesek a Webáruházunknak a sütik használatára adott beleegyezés szempontjából - a jogszabályok szerint az ilyen fajta beleegyezés az internetes böngésző beállításai által is kifejezésre kerülhet. Abban az esetben, ha nem egyezik bele a sütik használatába, ennek megfelelően változtassa meg az internetes böngésző sütikre vonatkozó beállításait.

2.5. A sütikre vonatkozó beállítások megváltoztatásáról és a legnépszerűbb internetes böngészőkben saját kezűleg történő törlésükről az internetes böngésző súgójában és az alábbi oldalakon találhatók részletes információk (elég a megfelelő linkre kattintani):
a) a Chrome böngészőben
b) Firefox böngészőben
c) az Internet Explorer böngészőben
d) az Opera böngészőben
e) a Safari böngészőben

Az Adatkezelő a Webáruház használatával kapcsolatos, anonimizált böngészési adatokat (ún. log fájlok - IP-cím, domain) is feldolgoz a Webáruház üzemeltetését segítő statisztikák generálásához. Ezek az adatok összegzett és névtelen jellegűek, azaz nem tartalmazzák a Webáruház honlapját felhasználó azonosítóit. A log fájlok nem kerülnek harmadik személlyel való megosztásra.

3. Google Analytics

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics szolgáltatását. Ez a szolgáltatás segíti az Adatkezelőt abban, hogy elemezze, hogyan használják a Felhasználók a Webáruházat.  

A Google Analytics szolgáltatás a Webáruház használati módjának elemzésére a süti (cookies) fájlokat használják. A sütik kis méretű, a szerver által kiküldött, de a Webáruházat látogató Felhasználó oldalán (pl. a számítógép, laptop merevlemezén vagy az okostelefon memóriakártyáján - annak a függvényében, hogy a Webáruház Felhasználója milyen eszközt használ) szöveges fájlként tárolt szöveges információk.

A süti fájlok által szolgáltatott információk a Google Inc. által használt szerveken, többek között az Egyesült Államok területén kerülnek mentésre. Amennyiben a Webáruház használata alatt aktiválva van az IP cím anonimizációja az IP címet még az Európai Unió tagországaiban, illetve más, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban félként szereplő ország területén lerövidítik. A teljes IP címet kizárólag kivételes esetekben küldik tovább az Egyesült Államokba és rövidítik ott le.

A Google Inc. az Adatkezelő megbízásából felhasználja ezeket az információkat, hogy kielemezze, hogyan használja a felhasználó a Webáruházat, jelentéseket készítsen az oldalakon lebonyolított adatforgalomról és más szolgáltatásokat nyújtson a Webáruház használatával kapcsolatban.  

A felhalmozott adatok a fenti szolgáltatások során anonim módon kerülnek feldolgozásra (ezek ún. működési adatok, melyek nem teszik lehetővé a személyek azonosítását). Ezek az adatok összesített és névtelen jellegűek, azaz nem tartalmazzák a Webáruház Felhasználójának azonosítóit.

Általában a piacon elérhető internetes böngészők és készülékek többsége alapbeállításként elfogadja a sütik mentését. Mindenkinek lehetősége van a süti fájlok használati feltételeinek meghatározására a saját internetes böngészőjének vagy a saját készülékének beállításai segítségével. Ez azt jelenti, hogy lehetséges pl. részben korlátozni (pl. ideiglenesen) vagy teljesen kikapcsolni a sütik mentését - ez utóbbi azonban hatással lehet a Webáruház egyes funkcionalitásaira.

Az internetes böngésző vagy a készülék beállításai lényegesek a sütik a Webáruház általi használatára adott beleegyezés szempontjából - a jogszabályok szerint az ilyen fajta beleegyezés az internetes böngésző beállításai által is kifejezésre kerülhet. Abban az esetben, ha nem egyezik bele a sütik használatába, ennek megfelelően változtassa meg az internetes böngésző, illetve a készüléke sütik használatára vonatkozó beállításait.

Lehetőség van a süti fájlok által a Felhasználó készülékéről a Google Analyticshez történő adattovábbítás teljes mértékű letiltására (ideértve az IP cím továbbítását is). Ehhez le kell tölteni és telepíteni kell a Google Inc  által biztosított böngésző plugint az alábbi címről:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. A fent említett szolgáltatásokról, ideértve az adatok gyűjtésének és feldolgozásának feltételeiről, az alábbi címen találhat részletes tájékoztatást: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

4. DoubleClick adatvédelem

A DoubleClick by Google a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) szolgáltatása. A DoubleClick by Google az Ön számára releváns hirdetések bemutatására cookie-kat alkalmaz. Ennek során a böngészőjéhez egy pszeudonim azonosítószámot (ID) rendelnek hozzá annak megvizsgálásához, hogy mely hirdetések úsznak rá a böngészőjére és mely hirdetéseket hívták be.  A cookie-k személyes adatokat nem tartalmaznak. A DoubleClick-cookie-k alkalmazása a Google és partner webhelyei számára csak hirdetések kapcsolását teszi lehetővé a mi webhelyünkön és más internetes weboldalakon tett látogatások alapján. A cookie-k által előállított információkat a Google kiértékelés céljából egy egyesült államokbeli szerverre továbbítja, és ott tárolja.  A Google figyelembe veszi az „EU-US Privacy Shield” (EU-USA adatvédelmi pajzs) adatvédelmi rendelkezéseit, és az USA kereskedelmi minisztériumának „EU-US Privacy Shield” programjánál be van jegyezve. Adatoknak a Google által harmadik felek számára való átvitelére csak törvényi előírások alapján vagy a megbízásos adatfeldolgozás keretében kerül sor. A Google az Ön adatait semmiképpen nem kapcsolja össze a Google által rögzített más adatokkal.

Weboldalaink használatával Ön kifejezi beleegyezését az Önről gyűjtött adatoknak a Google általi feldolgozásába és az adatfeldolgozás előbb ismertetett módjába, valamint a megnevezett célba. A cookie-k tárolását a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; rámutatunk azonban, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja teljes mértékben kihasználni weboldalaink valamennyi funkcióját. Ezenfelül a cookie-k által előállított és a weboldalak Ön általi használatára vonatkozó adatoknak a Google-hoz való továbbítását, valamint ezen adatoknak a Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha az alábbi hivatkozás alatt a  DoubleClick deaktiválásbővítés pont alatt elérhető böngésző szoftvermodult letölti és telepíti. A Doubleclick-cookie-kat ezenkívül a Digital Advertising Alliance oldalán az alábbi  hivatkozás alatt deaktiválhatja.

5. Facebook Plug-in

A honlap facebook plug-int (facebook inc., 1601 willow road, menlo park, california, 94025, usa) használ. A facebook plug-int a facebook logoról lehet felismerni. Bővebb tájékoztatás a facebook plug-inokról ezen a címen található: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Amikor meglátogatja honlapunkat, a plug-in közvetlenül csatlakoztatja a böngészőt a facebook szerveréhez, a facebook pedig ip címe alapján kap arról információt, hogy járt honlapunkon. Ha be van jelentkezve a facebookra, a szerver át fogja irányítani facebook fiókunkhoz. Ha a "tetszik" gombra kattint és ezzel aktiválja a plug-int, miközben be van jelentkezve a facebook fiókjába, vagy bejegyzést eszközöl facebook profiljával, a facebook megjegyzi látogatását.

Ha nem használja a facebookot, akkor is előfordulhat, hogy ip-címét a facebook megjegyzi.

A facebook által gyűjtött és használt adatokról a Molett Style-nak semmilyen információja nincs, azokért a Facebook felel. A Facebook adatgyűjtésének célját és az adatgyűjtés körét, valamint a további feldolgozás és adatfelhasználás sorsát a Molett Style nem ismeri és nem kutatja. Ahhoz, hogy több információt kapjon azokról a beállításokról, melyek lehetővé teszik személyes adatainak védelmét, forduljon a Facebookhoz vagy olvassa el a Facebook adatvédelmi nyilatkozatát: https://www.facebook.com/about/privacy/.

5. Hírlevél

Az ön előzetes és kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a Molett Style reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott címen megkeresse. Sem oldalaink böngészéséhez, sem a vásárláshoz nem szükséges a hírlevélre feliratkoznia.

Feliratkozás a Molett Style hírlevélre a kettős megerősítés szabványának megfelelve lehetséges. A regisztrációkor meg kell adnia e-mail címét és kérését a megfelelő mező bejelölésével meg kell erősítenie. A rendszer ezt követően üzenetet küld a megadott e-mail címre. Az e-mail egy linket tartalmaz, amelyen keresztül ön végleg megerősítheti a beleegyezését ahhoz, hogy elektronikus úton kereskedelmi ajánlatot kapjon.

A Molett Style nem küld kéretlen reklámüzenetet, és ön korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről, mely esetben a Molett Style minden személyes adatát törli.

Leiratkozni itt lehet: info@MolettStyle.hu

4. Záró rendelkezések

A felhasználó a személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.

Kezelt személyes adatok köre

A Molett Style kizárólag vásárlói és/vagy a honlap regisztrálói családi- és utónevét, felhasználónevét, születési idejét, postai címét, bankszámlájának adatait, telefonszámát és e-mail címét kezeli és amennyiben ön a regisztrációhoz valamelyik közösségi oldalt (pl. A facebook) használja, úgy a közösségi oldalon regisztrált nevének, illetve nyilvános profilképének kezeléséhez is hozzájárul.

Az adatkezelés célja

A Molett Style kizárólag a megrendelések teljesítésének, a kiszállításnak, a számlázásnak, valamint a vásárló által kért hírlevél kiküldésének céljából végez adatkezelést.

Az adatkezelés jogalapja

Személyes adatait az ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük. A Molett Style különleges személyes adatot nem gyűjt és nem kezel.

Személyes adatainak kezelője és feldolgozója

Személyes adatait kizárólag a Vina Fashion Kft. és azok kezelik, akiknek közreműködése elengedhetetlen a vásárlói megrendelés teljesítéséhez; azonban a kiszállítók csak családi- és utónevét, postai címét és elérhetőségeit ismerhetik meg, míg a banki szolgáltatók csak a fizetéshez feltétlenül szükséges adatokat kapják meg és kezelik. Személyes adatait soha nem adjuk át marketingcélokból harmadik félnek.

Az ön jogai

Ön a regisztrációkor megadott saját személyes adatait bármikor megváltoztathatja az ön fiókja, saját fiók menüpontban.

Ön kérelmezheti a Molett Style-től tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, valamint személyes adatainak - a kötelező, törvényen alapuló adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Ügyfélszolgálatunkon kérhet fiókja és adatainak törlését.

Ön kérelmezheti, hogy a Molett Style adjon tájékoztatást az általa kezelt, illetve adatfeldolgozója által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Molett Style a tájékoztatást 30 napon belül, közérthető formában köteles írásban megadni.
Az adatokat nem távolíthatjuk el, ha azok megtartását törvényi előírások, például számviteli szabályok rögzítik, vagy ha az adatok megtartását más törvényi alap indokolja.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, mely esetben a tiltakozást a Molett Style 15 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Jogsértés esetén a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatósághoz fordulhat bejelentésével:

Postacím: 1530  Budapest, pf.: 5.
Székhely: 1125  Budapest, szilágyi erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
fax:+36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu 

Bírósági jogérvényesítés

Ön jogainak megsértése, valamint eredménytelen tiltakozása esetén bírósághoz fordulhat.

Kapcsolat

Kapcsolatot teremteni velünk a "kapcsolat" menüpont alatt lehetséges, ahol megtalálja ügyfélszolgálatunk telefonos és e-mailes elérhetőségét.

Kikötés

A Molett Style fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatát egyoldalúan megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.